دسته: آرشیو سریال روز بلوا

دانلود قسمت 3 سریال روز بلوا

دانلود قسمت 3 سریال روز بلوا

سریال نمایش خانگی روز بلوا، در رابطه با یک روحانی برجسته که عماد نام دارد و اتفاق‌هایی که به صورت غیر منتظره برای او پیش می‌آیند، ساخته شده است. این روحانی، به همراه همسر خود، خیریه‌ای را راه اندازی کرده‌اند و همه چیز، همانطور که باید، پیش‌می رود؛ اما اتفاقاتی که در این مسیر، سر راه او قرار می‌گیرند...

  • 23 آگوست 2022
  • 104 views
دانلود فیلم
دانلود قسمت 2 سریال روز بلوا

دانلود قسمت 2 سریال روز بلوا

سریال نمایش خانگی روز بلوا، در رابطه با یک روحانی برجسته که عماد نام دارد و اتفاق‌هایی که به صورت غیر منتظره برای او پیش می‌آیند، ساخته شده است. این روحانی، به همراه همسر خود، خیریه‌ای را راه اندازی کرده‌اند و همه چیز، همانطور که باید، پیش‌می رود؛ اما اتفاقاتی که در این مسیر، سر راه او قرار می‌گیرند...

  • 23 آگوست 2022
  • 154 views
دانلود فیلم
دانلود قسمت 1 سریال روز بلوا

دانلود قسمت 1 سریال روز بلوا

سریال نمایش خانگی روز بلوا، در رابطه با یک روحانی برجسته که عماد نام دارد و اتفاق‌هایی که به صورت غیر منتظره برای او پیش می‌آیند، ساخته شده است. این روحانی، به همراه همسر خود، خیریه‌ای را راه اندازی کرده‌اند و همه چیز، همانطور که باید، پیش‌می رود؛ اما اتفاقاتی که در این مسیر، سر راه او قرار می‌گیرند...

  • 23 آگوست 2022
  • 105 views
دانلود فیلم